OSP Biertowice Ochotnicza Straż Pożarna Biertowice


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIERTOWICACH

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach powstała 22 czerwca 1975 roku, a jej rejestracja nastąpiła w tym samym roku. Początkowo należało do niej 17 druhów. Do powstania straży w Biertowicach przyczyniła się ówczesna władza samorządowa i Miejsko-Gminny Zarząd OSP. Dzięki energicznym działaniom i pomocy władz gminy zakupiono 10-arową działkę, na której ustawiono metalowy garaż na trwałym fundamencie i ogrodzono. W garażu spełniającym funkcję strażnicy zgromadzono sprzęt gaśniczy, który otrzymano przede wszystkim od Komendanta Rejonowego z Myślenic. Fabryka Narzędzi „Kuźnia" z Sułkowic przekazała bezpłatnie samochód żuk.

W połowie lat 80. dzięki ofiarności mieszkańców Biertowic zakupiono działkę, opracowano dokumentację i rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego Domu Strażaka. I tak powstała piękna okazała strażnica, dobrze służąca straży i wsi od 1985 r. Obecnie w strażnicy organizowane są różne uroczystości, m.in. spotkania opłatkowe dla mieszkańców, jubileusze szkoły, straży. Dużą pomoc finansową uzyskano od ówczesnych władz gminnych oraz od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Sułkowicach. W latach 90. władze gminy również nie szczędziły środków finansowych na wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy, paliwo, umundurowanie itp.

Pierwszy wóz bojowy z prawdziwego zdarzenia jednostka zakupiła w 2005 r. Był to Magirus Deutz FM170D - średni samochód ze zbiornikiem na wodę, który obsługiwał wszystkie potrzeby straży.

W 1989 roku przy OSP Biertowice powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W ciągu tych lat w drużynie było około 54 chłopców i 46 dziewcząt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w Halowych Turniejach Piłki Nożnej MDP powiatu myślenickiego, w 2009 r. wywalczyła I miejsce w powiecie. Strażacy dbają o ciągłość jednostki i wciągają w swoje szeregi coraz to młodszych podopiecznych. Podejmują się pracy wychowawczej na terenie wiejskim, gdzie jest znacznie mniejszy wybór form zagospodarowania czasu wolnego.

Jednostka organizuje festyny strażackie, na których nie brakuje pokazu ratownictwa drogowego, który jest również lekcją udzielania pierwszej pomocy i prezentacją odpowiedzialności ciążącej na strażakach, którzy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Prezentują także pokaz ratownictwa medycznego z zastosowaniem defibrylatora AED. W pokazy wciągnęli także najmłodszych, którzy z uwagą słuchali instrukcji, sprawdzali czynności oddechowe i wykonywali uciski na klatkę piersiową wypożyczonego fantomu.

W 2013 r. OSP Biertowice w końcu doczekała się uroczystości poświęcenia wymarzonego samochodu – Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI – lekkiego samochodu bojowego, który jest bardzo potrzebny w akcjach prowadzonych we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Myślenicach i jednostkami OSP z Gminy Sułkowice w terenie górzystym oraz podczas działań związanych z ratownictwem drogowym.

Jednostka ciągle podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział we wszystkich możliwych szkoleniach. Dzięki staraniom Zarządu OSP Biertowice i samych druhów w ciągu kilku lat zwiększyła liczbę druhów mogących brać udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych z kilku do 21 druhów i 1 druhny. Wśród nich jest 10 ratowników po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 5 dowódców i 6 kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dbają o bezpieczeństwo i porządek podczas rożnych imprez i wydarzeń, np. Dni Sułkowic, czy przejazdu Tour de Pologne.

OSP Biertowice to jednostka stanowiąca cenną pomoc państwowej straży pożarnej w gaszeniu pożarów i w ratownictwie drogowym przy drodze krajowej Głogoczów - Bielsko Biała (DK52) oraz na drodze wojewódzkiej Biertowice - Zembrzyce (DW956).

OSP Biertowice to najmniejsza, najmłodsza, a zarazem bardzo prężnie i energicznie działająca jednostka na terenie Gminy Sułkowice, powiatu myślenickiego, województwa małopolskiego.

Najcześciej czytane na naszej stronie
Pożar trawy w Biertowicach.
Wypadek w Biertowicach - DW956